بازگشت

چه کالاهایی از طریق باربری ارسال می شوند؟

چه کالاهایی از طریق باربری ارسال می شوند؟

کالاهایی که وزن آن ها بیشتر از 20 کیلو گرم باشد از طریق باربری ارسال می شوند.